top of page

Kan jag returnera en produkt?

Om du ångrat dig och vill returnera en produkt, kan du göra det inom 14 dagar efter det att du mottagit din beställning. Då mailar du bara till marcus@nopalmtrees.se så skickar vi en retursedel till dig. Kostnaden för returer är 79 Sek.

Vid retur med postnord, be alltid om ett kvitto på försändelsen och spara detta till dess att vi behandlat din retur.

Alla produkter omfattas av våra allmänna villkor och du kan alltid returnera beställda varor enligt din ångerrätt.

 

Hur lång tid tar det för återbetalning?

Så fort vi har behandlat en mottagen retur ifrån dig kommer vi att göra en återbetalning på samma betalningssätt som du betalat med. Om du mot förmodan inte mottagit din återbetalning inom 8 dagar efter det att du postade returen, ber vi dig kontakta oss på marcus@nopalmtrees.se.

Kan jag lämna en retur i en butik eller hos era återförsäljare?

Absolut, det är inga problem.

Produkten är inte som jag förväntat mig, hur gör jag?
Vi strävar självklart efter att alla våra kunder skall vara så nöjda som det går med sina produkter. Men om känner dig missnöjd så kontakta oss på marcus@nopalmtrees.se

Allmänna villkor vid köp på Nopalmtrees.se

1. Tillämpningsområde, definitioner

1.1 Följande allmänna villkor gäller för alla beställningar som görs av en konsument eller ett företag (nedan kallad "kund” eller "du/"din") via online-butiken (www.nopalmtrees.se, nedan kallad "online-butik") som drivs av No Palm trees AB (nedan kallat "leverantör" eller "vi"). Avvikande allmänna villkor som tillämpas av kunden accepteras inte om vi inte uttryckligen samtycker till detta i skrift.

1.2 Kunden är konsument i den mån de beställda varorna och tjänsterna inte kan tillskrivas hans/hennes kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet. En entreprenör är en fysisk eller juridisk person eller ett handelsbolag som, när det ingår ett avtal eller gör en beställning, utövar sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet eller har denna förmåga.

1.3 Vi erbjuder försäljning av Sellpy-påsar, begagnade varor samt övriga varor i nyskick i vår webbutik.

2. Ingående av avtal

2.1 Presentationen av produkterna i onlinebutiken är inte ett rättsligt bindande erbjudande, utan räknas som en icke-bindande onlinekatalog. Kunden kan välja produkter från leverantörens produktsortiment och använder knappen "Köp" eller "Lägg i varukorgen" för att placera dessa i en så kallad "varukorg". Med knappen "Slutför köp" lämnar kunden in en bindande ansökan om att köpa varorna i kundvagnen. Innan beställningen skickas kan kunden ändra och visa sina personuppgifter när som helst. Genom att göra en beställning förklarar kunden att han/hon samtycker till giltigheten och tillämpligheten av dessa allmänna villkor för det aktuella köpet.

2.2 När beställningen är slutförd sker betalningen med den betalningsmetod som kunden valt (enligt klausul 6) och köpet avslutas. Omedelbart efter detta skickar leverantören kunden en bekräftelse tillsammans med ett kvitto på accepterande / betalningen via en automatiserad e-post. Avtalstexten (som består av inköpsordern, allmänna villkor för inköp och orderbekräftelsen) skickas till kunden. Avtalstexten lagras av leverantören i enlighet med dataskyddsbestämmelser. 

3. Leverans

Leveranstiderna som anges av oss är uppskattningar och beräknas enligt tidpunkten för orderbekräftelse, förutsatt att inköpspriset har betalats i förväg. Om parterna inte kommer överens om en särskild leveransperiod är den normala leveranstiden 2-11 arbetsdagar. No Palm Trees kan inte hållas ansvarig för försenad leverans eller misslyckande att utföra en leverans, om förseningen eller misslyckandet inte beror på vårt fel.

4. Äganderättsförbehåll

4.1 Äganderätten till varorna överförs inte till kunden förrän full betalning har gjorts av kunden samt när bolaget har ställt godset till förfogande till leverantören (“ex works”). Pantsättning, överlåtelse, avyttring, överlåtelse eller omformning utan vårt samtycke är inte tillåtet före överlåtelsen av äganderätten.

5. Priser och fraktkostnader

5.1 Alla priser som presenteras i vår webbutik inkluderar moms men inkluderar inte fraktkostnader.

5.2 Fraktkostnader redovisas för kunden när beställningen görs och ska bäras av kunden, såvida inte kunden utnyttjar sin ångerrätt (enligt paragraf 9). Vi ger också information om frakt varor och kostnader för detta via vår FAQ.

5.3 Varorna skickas med post. Leverantören står endast för leveransrisken om kunden är en konsument.

5.4 Vid en avbokning (såsom specificeras i klausul 10) måste kunden bära alla kostnader som uppstår under returen. Detsamma gäller för utövandet av den frivilliga rätten till återvändande i enlighet med klausul 11.

5.5 Du som kund är ansvarig för att ge korrekt leveransinformation. No Palm Trees ansvarar inte för misslyckad leverans om telefonnumret eller leveransadressen på ordern har skrivits inkorrekt av kunden. Om paketet går i retur till No Palm Trees tillkommer en expeditionsavgift på 250 SEK. Denna avgift täcker kostnaden för det administrativa arbetet, returen tillbaka till No Palm Trees samt ett nytt utskick till dig. Vill du inte ha tillbaka paketet kommer ett avdrag som täcker No Palm Trees kostnader att göras på återbetalningen.

6. Betalningsprocess och betalningar 6.1

Kundens betalningsdata lagras inte av leverantören, utan endast av betaltjänstleverantören Stripe. Ytterligare information om lagring av betalningsuppgifter och databehandling finns i Adyens dataskyddsdeklaration, som finns på: https://stripe.com

7.1 Lagarna i Sverige gäller avtalsförhållandet mellan leverantören och kunden, och vi utesluter härmed FN:s köplag (CISG).

7.2 Om kunden är ett företag, en juridisk person eller en särskild fond enligt offentlig rätt, är platsen för behörighet för alla tvister som uppstår till följd av avtalsförhållandena mellan kunden och tjänsteleverantören tjänsteleverantörens säte.

7.3 Var och en av klausulerna i detta avtal är avskiljbara. Om en sådan klausul anses vara eller blir ogiltig eller ogenomförbar enligt lagen i någon jurisdiktion, ska kunden och leverantören göra alla rimliga ansträngningar för att ersätta den med en giltig och verkställbar ersättningsklausul vars verkan är så nära dess avsedda verkan som möjligt.

Uppdaterad senast 2024-04-05

bottom of page